Trafik Para Cezası Yönetmeliği

Kiradaki Otomobillere İlişkin Trafik Para Cezası Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme

Aralık ayı itibariyle yürürlüğe giren, "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili yapılan düzenlemeye göre;

Trafik kural ihlalinin yapıldığı aracın ihlal tarihinde kiralandığının tespit edilmesi durumunda, trafik para cezasının doğrudan kiralama yapan kiracıya düzenleneceği belirtilmiştir.

Kiralanan araçlara dair müşteri bilgileri tarafımızca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde oluşturulan Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS)’ne aktarılmaktadır. Gerçekleştirilen değişiklik ile, trafik para cezalarının, ilgili sistem üzerinden sorgulanacağı ve KABİS kayıtlarına istinaden doğrudan kiralama müşterilerine uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Tarafınıza düzenlenen cezalara ilişkin tutarların, yasal süresi içinde ilgili idareye ödenmesini, süresinde yapılmayan veya eksik yapılan ceza ödemelerinden kaynaklanacak tüm sorumluluğun tarafınıza ait olacağını önemle hatırlatmak isteriz.

İlgili yasal düzenlemeyi bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Borusan Otomotiv Premium

Alternate Text