ÇEREZ POLİTİKASI

1. Giriş

Borusan Otomotiv Premıum Kiralama Ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Otomotiv Premium” veya “BOPK”) olarak https://www.premiumkiralama.com internet sitesinin (“Site”) en iyi şekilde kullanımınıza sunulabilmesi, Site deneyiminizin benzersiz kılınabilmesi amacıyla çerezler kullanıyoruz. Bu Çerez Politikası (“Politika”) içerisinde Site’de kullanılan çerezler ve çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer veriyoruz.

2. Çerezler Hakkında

Çerezler, kullanıcının bir internet sitesine erişim sağladığında "terminal ekipmanına" (örneğin bir bilgisayar veya akıllı telefon) indirilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin etkin bir şekilde çalışmasını, kullanıcının tercihlerinin (örneğin dil tercihi veya site ayarları) hatırlanmasını, internet sitelerinde yer alan bilgilerin güncel kalmasını ve kullanıcılar deneyiminin iyileştirilmesini sağlamaktadırlar.

Çerezler kendi içerisinde taraflarına, sürelerine ve kullanım amaçlarına göre kategorilere ayrılmaktadır.

Çerez Kategorileri
Taraflarına Göre Çerezler Birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise, ziyaret edilen internet sitesi haricinde diğer siteler tarafından oluşturulan çerezlerdir.
Sürelerine Göre Çerezler Sürelerine göre çerezler oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılırmaktadırlar. Oturum çerezleri, internet tarayıcısı kapatıldığında silinen çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise, internet tarayıcısı kapatıldığında silinmeyen, daha sonra belirli bir zaman diliminde silinen çerezlerdir.
Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler Bu çerezler teknik (zorunlu) çerezler, performans/analitik çerezleri, pazarlama çerezleri ve işlevsellik çerezleri olmak üzere dörde ayrılırlar.
  • Zorunlu çerezler, sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim sağlanamayabilir.
  • Performans çerezleri, internet sitesinin optimize edilmesi amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla kullanıcıların en çok hangi sayfaları gezmekten hoşlandıkları hakkında fikir sahibi olunabilir.
  • Pazarlama çerezleri, ilgili reklamları ve içerikleri görmeniz amacıyla ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir.
  • İşlevsellik çerezleri, kullanıcıların bir sonraki ziyaretinde kullanım tercihlerinizin hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir. Kullanıcılar, sitenin daha efektif biçimde çalışması için gerekli olan özellikleri kullanabilirler.
Türlerine Göre Çerezler Diğer Çerezler: Bu kategorideki çerezler henüz bir kategoriye dahil edilmedi ve amaçları şu an için belirlenmedi.

3. Sitede Kullanılan Çerezlerin Kullanım Amaçları ve Dayandığımız Hukuki Sebepler

Sitede kullanılan çerezler, bunların kullanım amaçları ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)’un 5. maddesi kapsamında hukuki sebepleri aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgilere, çerez kullanım amaç ve hukuki sebeplerimize aşağıda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Çerez Kategorisi Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı
Zorunlu Çerezler (Kanun md. 5/2-f)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
ARRAffinity Hizmetin, kullanıcı tarafından yapılan sonraki isteklerini iletmek için kullanıcı tarafından oluşturulan doğru örneği seçmesine olanak tanır. Oturum boyunca Üçüncü taraf
ARRAffinitySameSite Herhangi bir tarama oturumunda ziyaretçi sayfası isteklerinin aynı sunucuya yönlendirildiğinden emin olmak için kullanılır. Oturum boyunca Üçüncü taraf
TS# Güvenlik ve dolandırıcılık karşıtlığı nedenleriyle kullanılır. Oturum boyunca Birinci taraf
_dn_sid Kullanıcıyı takip etmek ve iletişim sağlamak amacıyla kullanılır. Kullanıcının hareketlerine istinaden kendisine özel anlık bildirim ya da eksik kalan e-posta, telefon numarası gibi bilgilerin toplanması için iletişime geçmek geçmek amacıyla kullanılır. 30 dakika Üçüncü taraf
AnalyticsSyncHistory Belirlenen Ülkelerdeki kullanıcılar için eşitlemenin gerçekleştiği zaman hakkında bilgi depolamak için LinkedIn tarafından kullanılır. 1 ay Üçüncü taraf
ln_or Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analitik için kullanılır. 1 gün Üçüncü taraf
li_gc LinkedIn tarafından, çerezlerin zorunlu olmayan amaçlarla kullanımına ilişkin ziyaterçilerin onayını saklamak için kullanılır. 5 ay 27 gün Üçüncü taraf
_hjSessionUser_2489175 Hotjar çerezi, ziyaretçi ilk kez Hotjar komut dosyası içeren bir sayfaya geldiğinde ayarlanır. Tarayıcıda o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. 1 yıl Üçüncü taraf
_hjSession_2489175 Geçerli oturum verilerini tutmak için Hotjar tarafından kullanılır. 30 dakika Üçüncü taraf
İşlevsellik Çerezleri (Kanun md. 5/1)
İlgili kişinin açık rızası
UserMatchHistory Bu çerez LinkedIn tarafından LinkedIn Reklam Kimliği senkronizasyonu için ayarlar. 1 ay Üçüncü taraf
lang LinkedIn, bu çerezi kullanıcının dil ayarını hatırlamak için ayarlar. Oturum boyunca Üçüncü taraf
bcookie LinkedIn, tarayıcı kimliğini tanımak için bu çerezi LinkedIn paylaşım butonundan ve reklam etiketlerinden ayarlar. 1 yıl Üçüncü taraf
lidc LinkedIn, veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için ayarlar. 1 gün Üçüncü taraf
bscookie LinkedIn bu çerezi web sitesinde gerçekleştirilen eylemleri depolamak için ayarlar. 1 yıl Üçüncü taraf
Pazarlama/Hedefleme Çerezleri test_cookie test_cookie, doubleclick.net tarafından ayarlanır ve kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için kullanılır. 15 dakika Üçüncü taraf
IDE Google DoubleClick IDE çerezleri, kullanıcının ilgili reklamları sunmak için web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri kullanıcı profiline göre depolamak için kullanılır. 1 yıl 24 gün Üçüncü taraf
.AspNetCore.Antiforgery.w5W7x28NAIs Bu çerez, kullanıcıları siteler arası istek sahtekârlığı saldırılarına karşı korumak için kullanılır. Oturum boyunca Üçüncü taraf
_fbp Bu çerez, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlanır. 3 ay Üçüncü taraf
fr Facebook Çerezi, kullanıcılara ilgili reklamları göstermek ve reklamları ölçmek ve geliştirmek için Facebook tarafından ayarlanır. Çerez ayrıca, Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını da izler. 3 ay Üçüncü taraf
Analitik Çerezler _gcl_au Hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için Google Tag Manager tarafından sağlanmaktadır. 3 ay Üçüncü taraf
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. 1 gün Birinci taraf
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. 2 yıl Birinci taraf
(Kanun md. 5/1)
İlgili kişinin açık rızası
_gat_UA-39961623-1 Web sitesi sahiplerinin ziyaretçi davranışını izlemesine ve site performansını ölçmesine olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Etiket Yöneticisi tarafından kullanılır. 1 dakika Üçüncü taraf
_ga_36CEZHLKC0 Bu çerez, Google Analytics tarafından ayarlanmaktadır. 2 yıl Üçüncü taraf
_hjFirstSeen Hotjar, bu çerezi yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlayacak şekilde ayarlar. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirten bir doğru/yanlış değeri saklar. 30 dakika Üçüncü taraf
_hjIncludedInSessionSample Hotjar, bu çerezi, bir kullanıcının sitenin günlük oturum sınırı tarafından tanımlanan veri örneklemesine dahil olup olmadığını bilmek için ayarlar. 2 dakika Üçüncü taraf
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar, bu çerezi bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu algılamak için ayarlar. 30 dakika Üçüncü taraf

Çerezler Aracılığı ile Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Çerezler aracılığıyla, kimlik (kullanıcı kimliği/ID) ve işlem güvenliği (IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, Site’ye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), Sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, Siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları) verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, çerezler aracılığı ile otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmadan) toplanmaktadır. Çerezler aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinde, “Çerez Kullanım Amaçlarımız ve Dayandığımız Hukuki Sebepler” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Taraflar

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Çerez Politikası’nın “Çerez Kullanım Amaçlarımız ve Dayandığımız Hukuki Sebepler” başlığı altında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında yerleşik üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Çerezlerin Reddi/Engellenmesi

Tarayıcınızı çerezleri devre dışı bırakacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir ve üçüncü taraf çerezlerini engelleyebilirsiniz.

Tarayıcınızdaki çerezleri yönetme seçenekleri, genellikle tarayıcının yardım işlevinde veya akıllı telefonunuzun ayarlar kısmında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantılardan, belirtilen tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz:

İlgili Tarayıcı Çerez Yönetim Sayfalarına Ulaşmak İçin Tıklayınız:

Ayrıca, bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

İlgili Kişi Haklarının Kullanımı

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.

Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

Son Güncellenme Tarihi: 24.11.2022